Sikkerhetsveiledning for slipeskiver

MÅ GJØRE

1. Sjekk alle hjul for sprekker eller andre skader før montering.

2. Pass på at maskinens hastighet ikke overskrider den maksimale driftshastigheten som er merket på hjulet.

3. Bruk en ANSI B7.1 hjulbeskyttelse. Plasser den slik at den beskytter operatøren.

4. Pass på at hjulhullet eller -gjengene passer til maskinens aksel og at flensene er rene, flate, uskadet og av riktig type.

5. Kjør hjulet i et beskyttet område i ett minutt før sliping.

6. Bruk ANSIZ87+ vernebriller og ekstra øye- og ansiktsbeskyttelse hvis nødvendig.

7. Bruk støvkontroller og/eller beskyttelsestiltak som er egnet for materialet som slipes.

8. Overhold OSHA-forskriftene 29 CFR 1926.1153 når du arbeider med materialer som inneholder krystallinsk silika som betong, mørtel og stein.

9. Hold kvernen godt med to hender.

10. Kutt i en rett linje kun når du bruker skjærehjul. 11. Støtt arbeidsstykket godt.

12. Les maskinmanualen, bruksanvisningen og advarslene. 13. Les SDS for hjulet og materialet i arbeidsstykket.

IKKE

1. IKKE la utrente personer håndtere, lagre, montere eller bruke hjul.

2. IKKE bruk slipe- eller skjæreskiver på luftslipere med pistolgrep.

3. IKKE bruk hjul som har blitt falt eller skadet.

4. IKKE bruk et hjul på kverner som roterer med hastigheter høyere enn MAX RPM merket på hjulet eller på kverner som ikke viser MAXRPM hastighet.

5. IKKE bruk for stort trykk når du monterer et hjul . Stram nok til å holde hjulet godt fast.

6. IKKE endre et hjulhull eller tving det på en spindel.

7. IKKE monter mer enn ett hjul på en dor.

8. IKKE bruk skjæreskiver av type 1/41 eller 27/42 til sliping. Ikke bruk sidetrykk på et skjærehjul. Brukes KUN til KUTTING.

9. IKKE bruk et skjærehjul til å kutte kurver. Kutt kun i rette linjer.

10. IKKE vri, bøy eller sett fast noe hjul.

11. IKKE press eller støt hjulet slik at verktøymotoren bremser eller stopper.

12. IKKE fjern eller modifiser noen beskyttelse. Bruk ALLTID en skikkelig beskyttelse.

13. IKKE bruk hjul i nærvær av brennbare materialer.

14. IKKE bruk hjul i nærheten av tilskuere hvis de ikke har på seg verneutstyr.

15. IKKE bruk hjul til andre formål enn de er designet for. Se ANSI B7.1 og hjulprodusenten.


Innleggstid: 30. oktober 2021